Champagne Henri Giraud

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Nhà sản xuất: Champagne Henri Giraud
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
2,180,000

D93
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Champagne Henri Giraud
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
15,950,000

JS97
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Henri Giraud
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
6,600,000

D96
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Henri Giraud
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
31,350,000

JS94
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Henri Giraud
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
6,600,000

JS94
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Henri Giraud
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
7,480,000

WS94
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Henri Giraud
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
6,600,000

JS97
Giống Nho: Blend

Hotline