Champagne Billecart Salmon

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Nhà sản xuất: Champagne Billecart Salmon
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
2,700,000

WE93
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Champagne Billecart Salmon
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
2,700,000

WS93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Billecart Salmon
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
3,000,000

WE95
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Billecart Salmon
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
4,950,000

WE97
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Billecart Salmon
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne, Rose
6,140,000

WE96
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Billecart Salmon
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
5,790,000

WE96
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Champagne Billecart Salmon
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
17,700,000

F97
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Billecart Salmon
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
1,930,000

CI92
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Billecart Salmon
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne, Rose
2,700,000

WE92
Giống Nho: Blend

Hotline