Champagne

Showing 1–12 of 50 results

 • Nhà sản xuất: Champagne Pierre Péters
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne, Rose
1,080,000

WS91
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Pierre Péters
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne, Rose
1,080,000

D92
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Pierre Péters
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
1,320,000

D91
Giống Nho: 100% Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Champagne Pierre Péters
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
1,850,000

D93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Krug
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
15,290,000

JS97
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Veuve Ambal
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Burgundy
 • Loại Vang: Sparkling
350,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Veuve Ambal
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Burgundy
 • Loại Vang: Sparkling
260,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Pierre Péters
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
2,050,000

CT90
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Champagne Pierre Péters
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
1,850,000

WS94
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Champagne Henriot
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
1,320,000

WE93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Henriot
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Champagne
 • Loại Vang: Champagne
1,960,000

WE93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Champagne Piper Heidsieck
 • Loại Vang: Champagne
 • Vùng: Champagne
35,090,000

WS92
Giống Nho: Blend

Hotline