Laurent Ponsot

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Nhà sản xuất: Laurent Ponsot
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Quốc gia: Pháp
1,550,000

CT89
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Laurent Ponsot
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Quốc gia: Pháp
3,070,000

JM89
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Laurent Ponsot
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Quốc gia: Pháp
1,550,000

CT89
Giống Nho: Pinot Noir

 • Nhà sản xuất: Laurent Ponsot
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Quốc gia: Pháp
3,150,000

JM90
Giống Nho: Pinot Noir

 • Nhà sản xuất: Laurent Ponsot
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Quốc gia: Pháp
2,990,000

JM92
Giống Nho: Pinot Noir

 • Nhà sản xuất: Laurent Ponsot
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Quốc gia: Pháp
3,300,000

JM90
Giống Nho: Pinot Noir

Hotline