Comte de Vogue

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Nhà sản xuất: Domaine Comte Georges de Vogue
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

WS100
Giống Nho: Pinot Noir

 • Nhà sản xuất: Domaine Comte Georges de Vogue
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

D93
Giống Nho: Pinot Noir

 • Nhà sản xuất: Domaine Comte Georges de Vogue
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

D94
Giống Nho: Pinot Noir

 • Nhà sản xuất: Domaine Comte Georges de Vogue
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

RP96
Giống Nho: Pinot Noir

Hotline