Bouchard Père & Fils

Showing 1–12 of 19 results

 • Nhà sản xuất: Bouchard Père & Fils
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Loại Vang: White
840,000

NONENONE
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Bouchard Père & Fils
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Loại Vang: White
1,670,000

TA92
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Bouchard Père & Fils
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Loại Vang: White
1,160,000

WS91
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Bouchard Père & Fils
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Loại Vang: White
2,160,000

WS92
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Bouchard Père & Fils
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Loại Vang: White
3,250,000

F93
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Bouchard Père & Fils
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Loại Vang: White
3,380,000

JM94
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Bouchard Père & Fils
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Loại Vang: White
7,810,000

WS94
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Bouchard Père & Fils
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Loại Vang: White
14,260,000

WS93
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Bouchard Père & Fils
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Loại Vang: Red
840,000

NONENONE
Giống Nho: Pinot Noir

 • Nhà sản xuất: Bouchard Père & Fils
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Loại Vang: Red
1,980,000

JM92
Giống Nho: Pinot Noir

 • Nhà sản xuất: Bouchard Père & Fils
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Loại Vang: Red
2,190,000

TA90
Giống Nho: Pinot Noir

 • Nhà sản xuất: Bouchard Père & Fils
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bourgogne, Burgundy
 • Loại Vang: Red
2,190,000

NONENONE
Giống Nho: Pinot Noir

Hotline