Showing 1–12 of 14 results

 • Độ cồn: 13.5%
 • Vùng: Burgundy
 • Niên vụ: 2016
 • Quốc gia: Pháp
 • Giống nho: Pinot noir
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Pinot Noir

 • Độ cồn: 13.0%
 • Vùng: Burgundy
 • Niên vụ: 2016
Giá: Liên hệ

Quốc Gia: PhápNhà Sản Xuất : Maison Luois LatourLoại Vang: ĐỏGiống Nho: Pinot NoirAlc: 13.0%

 • Độ cồn: 13.0%
 • Vùng: Burgundy
 • Niên vụ: 2015
Giá: Liên hệ

Quốc Gia: PhápNhà Sản Xuất : Maison Luois LatourLoại Vang: ĐỏGiống Nho: Pinot NoirAlc: 13.0%

 • Độ cồn: 13.5%, 14.0%
 • Vùng: Burgundy
 • Niên vụ: 2015, 2017
Giá: Liên hệ

Quốc Gia: PhápNhà Sản Xuất : Maison Luois LatourLoại Vang: ĐỏGiống Nho: Pinot NoirAlc: 13.5%

 • Độ cồn: 13.0%
 • Vùng: Burgundy
 • Niên vụ: 2016
Giá: Liên hệ

Quốc Gia: PhápNhà Sản Xuất : Maison Luois LatourLoại Vang: ĐỏGiống Nho: Pinot NoirAlc: 13.0%

 • Độ cồn: 13.5%
 • Vùng: Burgundy
 • Niên vụ: 2016, 2017
Giá: Liên hệ

Quốc Gia: PhápNhà Sản Xuất : Maison Luois LatourLoại Vang: ĐỏGiống Nho: Pinot NoirAlc: 13.5%

 • Độ cồn: 13.5%
 • Vùng: Burgundy
 • Niên vụ: 2008
Giá: Liên hệ

Quốc Gia: PhápNhà Sản Xuất : Maison Luois LatourLoại Vang: TrắngGiống Nho: ChardonnayAlc: 13.5%

 • Độ cồn: 13.5%
 • Vùng: Burgundy
 • Niên vụ: 2015
Giá: Liên hệ

Quốc Gia: PhápNhà Sản Xuất : Maison Luois LatourLoại Vang: TrắngGiống Nho: ChardonnayAlc: 13.5%

 • Độ cồn: 14.0%
 • Vùng: Burgundy
 • Niên vụ: 2015
Giá: Liên hệ

Quốc Gia: PhápNhà Sản Xuất : Maison Luois LatourLoại Vang: TrắngGiống Nho: ChardonnayAlc: 14.0%

 • Độ cồn: 13.0%
 • Vùng: Burgundy
 • Niên vụ: 2016
Giá: Liên hệ

Quốc Gia: PhápNhà Sản Xuất : Maison Luois LatourLoại Vang: TrắngGiống Nho: ChardonnayAlc: 13.0%

 • Độ cồn: 13.0%
 • Vùng: Burgundy
 • Niên vụ: 2017
 • Quốc gia: Pháp
 • Giống nho: Chardonnay
 • Nhà sản xuất: Louis latour
 • Loại Vang: White
Giá: Liên hệ

NoneNone
Giống Nho: Chardonnay

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau De Meursault
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Chardonnay
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Niên vụ: 2013
 • Độ cồn: 14.0%
 • Vùng: Burgundy
Giá: Liên hệ

The Wine Front93/100
Giống Nho: Chardonnay