Hiển thị kết quả duy nhất

 • Nhà sản xuất: Château Léoville Poyferré
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Médoc, Saint-Julien
 • Loại Vang: Red
7,870,000

JS96
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Leoville Las Cases
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Médoc, Saint-Julien
 • Loại Vang: Red
17,160,000

WE100
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Gruaud Larose
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Médoc, Saint-Julien
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

RP97
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Château Gloria
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Médoc, Saint-Julien
 • Loại Vang: Red
7,140,000

WS84
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Château Beychevelle
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Médoc, Saint-Julien
 • Loại Vang: Red
9,680,000

RP85
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Ducru-Beaucaillou
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Médoc, Saint-Julien
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

JS100
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Lagrange
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Médoc, Saint-Julien
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

WE93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Lagrange
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Médoc, Saint-Julien
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

WE93
Giống Nho: Blend