Saint-Emilion

Showing 1–12 of 40 results

 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Saint-Emilion
 • Loại Vang: Red
2,640,000

RP95
Giống Nho: 100% Merlot

 • Nhà sản xuất: Jean-Philippe Janoueix Domaines
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Saint-Emilion
 • Loại Vang: Red
830,000

WE87
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Angelus
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Saint-Emilion
 • Loại Vang: Red
27,500,000

RP99
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Angelus
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Saint-Emilion
 • Loại Vang: Red
26,950,000

RP99
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Troplong Mondot
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Saint-Emilion
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

JS97
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Bernard Magrez
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Saint-Emilion
 • Loại Vang: Red
1,630,000

JS94
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Canon
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Saint-Emilion
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

JS100
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Château Fleur Cardinale
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Saint-Emilion
 • Loại Vang: Red
1,280,000

WE92
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Jean-Philippe Janoueix Domaines
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Saint-Emilion
 • Loại Vang: Red
2,070,000

JS92
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Jean-Philippe Janoueix Domaines
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Saint-Emilion
 • Loại Vang: Red
670,000

CT88
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Larcis Ducasse
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Saint-Emilion
 • Loại Vang: Red
2,660,000

JS93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Couvent Des Jacobins
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Saint-Emilion
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

V91
Giống Nho: Blend

Hotline