Showing 1–12 of 14 results

 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pomerol
 • Loại Vang: Red
1,980,000

JS94
Giống Nho: Blend

 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pomerol
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

JS96
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Vieux Château Certan
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pomerol
11,550,000

WE96
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Siaurac
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pomerol
1,270,000

D92
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Petrus
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pomerol
275,000,000

RB100
Giống Nho: Merlot

 • Nhà sản xuất: Domaines Barons de Rothschild
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pomerol
Giá: Liên hệ

JS100
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau La Fleur-Pétrus
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pomerol
Giá: Liên hệ

WS96
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau La Conseillante
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pomerol
7,130,000

RB93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Gazin
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pomerol
4,180,000

RB91
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Bernard Magrez
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pomerol
1,470,000

AL86
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Clos Rene
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pomerol
Giá: Liên hệ

JS94
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Château Le Bon Pasteur
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Bordeaux, Pomerol
3,420,000

WE93
Giống Nho: Blend

Hotline