Hiển thị kết quả duy nhất

 • Nhà sản xuất: Bernard Magrez
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Haut Medoc
 • Loại Vang: Red
2,370,000

JS90
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Belle Vue
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Haut Medoc
 • Loại Vang: Red
1,190,000

WE93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Château Larose Trintaudon
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Haut Medoc
 • Loại Vang: Red
1,760,000

D96
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Maison Delor
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Haut Medoc
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

CT89
Giống Nho: Merlot

 • Nhà sản xuất: Chateau Citran
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Haut Medoc
 • Loại Vang: Red
1,270,000

WE89
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Château De Camensac
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Haut Medoc
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

WE94
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Château Cantemerle
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Haut Medoc
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

JS94
Giống Nho: Blend

Hotline