Showing 1–12 of 42 results

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Cantenac Brown
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2014
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux, Margaux
Giá: Liên hệ

WE94
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Chateau Cote de Baleau 2011

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Cote de Baleau
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux, Saint-Emilion
 • Niên vụ: 2011
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho:  Merlot, Cabernet Sauvignon

Chateau Corbin 2015 | Grand Cru Classe

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Canon La Gaffeliere, Chateau Corbin
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux, Saint-Emilion
 • Niên vụ: 2015
Giá: Liên hệ

WE94/100
Giống Nho:  Merlot, Cabernet Sauvignon

Chateau Corbin 2014 | Grand Cru Classe

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Canon La Gaffeliere, Chateau Corbin
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux, Saint-Emilion
 • Niên vụ: 2014
Giá: Liên hệ

WS90/100
Giống Nho:  Merlot, Cabernet Sauvignon

Chateau Canon-la-Gaffelière 2015

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Canon La Gaffeliere
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux, Saint-Emilion
 • Niên vụ: 2015
Giá: Liên hệ

RP97/100
Giống Nho:  Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Chateau Canon-la-Gaffelière 2014

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Canon La Gaffeliere
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux, Saint-Emilion
Giá: Liên hệ

WS95/100
Giống Nho:  Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Chateau Smith Haut Lafitte 2015

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Smith Haut Lafitte
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2015
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Pessac-Léognan
Giá: Liên hệ

JS99/100
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Chateau Smith Haut Lafitte 2014

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Smith Haut Lafitte
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2014
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Pessac-Léognan
Giá: Liên hệ

WE97/100
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Château Smith Haut Lafitte 2011

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Smith Haut Lafitte
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2011
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Pessac-Léognan
Giá: Liên hệ

RP94/100
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Domaine de Chevalier 2015

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Domaine de Chevalier
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot
 • Niên vụ: 2015
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Pessac-Léognan
Giá: Liên hệ

JS97/100
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

Chateau Bouscaut 2015

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Bouscaut
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot
 • Niên vụ: 2015
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Pessac-Léognan
Giá: Liên hệ

Decanter91/100
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec

Chateau Bouscaut 2016

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Bouscaut
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Sauvignon, Sémillon
 • Niên vụ: 2016
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux Grand Cru classes EN 1855, Pessac-Léognan
Giá: Liên hệ

WE93/100
Giống Nho: Sauvignon, Sémillon