Hiển thị kết quả duy nhất

Giesen The August 1888 2014

 • Quốc gia: New Zealand
 • Nhà sản xuất: Giesen
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Sauvignon Blanc
 • Niên vụ: 2014
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Marlborough
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Sauvignon Blanc

 • Quốc gia: New Zealand
 • Nhà sản xuất: Giesen
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Sauvignon Blanc
 • Niên vụ: 2017
 • Độ cồn: 12.5%
 • Khoảng giá: Up to VND 500,000
 • Vùng: Marlborough
Giá: Liên hệ

WE91
Giống Nho: Sauvignon blanc

 • Quốc gia: New Zealand
 • Nhà sản xuất: Giesen
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Sauvignon Blanc
 • Niên vụ: 2017
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Marlborough
Giá: Liên hệ

WE90
Giống Nho: Sauvignon Blanc

 • Quốc gia: New Zealand
 • Nhà sản xuất: Giesen
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Chardonnay
 • Niên vụ: 2016
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Marlborough
Giá: Liên hệ

WE91/100
Giống Nho: Chardonnay