Hiển thị kết quả duy nhất

 • Quốc gia: New Zealand
 • Vùng: Marlborough
 • Nhà sản xuất: Greywacke
 • Giống nho: Sauvignon Blanc
Giá: Liên hệ

JS94
Giống Nho: Sauvignon Blanc

 • Quốc gia: New Zealand
 • Vùng: Marlborough
 • Nhà sản xuất: Greywacke
 • Giống nho: Sauvignon Blanc
Giá: Liên hệ

JS92
Giống Nho: Sauvignon Blanc

 • Quốc gia: New Zealand
 • Vùng: Marlborough
 • Nhà sản xuất: Greywacke
 • Giống nho: Pinot noir
Giá: Liên hệ

JS95
Giống Nho: Pinot Noir

 • Quốc gia: New Zealand
 • Vùng: Marlborough
 • Nhà sản xuất: Greywacke
 • Giống nho: Riesling
Giá: Liên hệ

VN93
Giống Nho: Riesling

 • Quốc gia: New Zealand
 • Vùng: Marlborough
 • Nhà sản xuất: Greywacke
 • Giống nho: Chardonnay
Giá: Liên hệ

VN93
Giống Nho: Chardonnay

 • Quốc gia: New Zealand
 • Vùng: Marlborough
 • Nhà sản xuất: Greywacke
 • Giống nho: Pinot Gris
Giá: Liên hệ

JS92
Giống Nho: Pinot Gris