Showing 1–12 of 35 results

Buccella Cabernet Sauvignon 2015

 • Quốc gia: Mỹ
 • Nhà sản xuất: Buccella
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon
 • Niên vụ: 2015
 • Độ cồn: 14.6%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Napa Valley
Giá: Liên hệ

JS94
Giống Nho: Cabernet Sauvignon

Buccella Cabernet Sauvignon 2014

 • Quốc gia: Mỹ
 • Nhà sản xuất: Buccella
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon
 • Niên vụ: 2013
 • Độ cồn: 14.6%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Napa Valley
Giá: Liên hệ

RP96
Giống Nho: Cabernet Sauvignon

Buccella Merlot 2014

 • Quốc gia: Mỹ
 • Vùng: Napa Valley
 • Nhà sản xuất: Buccella
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Merlot
 • Niên vụ: 2014
 • Độ cồn: 14.7%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Merlot

Buccella Cabernet Sauvignon 2013

 • Quốc gia: Mỹ
 • Nhà sản xuất: Buccella
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon
 • Niên vụ: 2013
 • Độ cồn: 14.6%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Napa Valley
Giá: Liên hệ

RP96
Giống Nho: Cabernet Sauvignon

Inglenook Cabernet Sauvignon 2013

 • Quốc gia: Mỹ
 • Nhà sản xuất: Inglenook
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon
 • Niên vụ: 2013
 • Độ cồn: 14.2%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Napa Valley
Giá: Liên hệ

WW95
Giống Nho: Cabernet Sauvignon

 • Nhà sản xuất: Marchesi Antinori
 • Vùng: Napa Valley
 • Quốc gia: Mỹ
1,320,000

JS93
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Marchesi Antinori
 • Vùng: Napa Valley
 • Quốc gia: Mỹ
1,160,000

WS92
Giống Nho: Sauvignon Blanc

 • Nhà sản xuất: Marchesi Antinori
 • Vùng: Napa Valley
 • Quốc gia: Mỹ
1,980,000

WE94
Giống Nho: Cabernet Sauvignon

 • Nhà sản xuất: Marchesi Antinori
 • Vùng: Napa Valley
 • Quốc gia: Mỹ
3,080,000

JS97
Giống Nho: Cabernet Sauvignon

 • Nhà sản xuất: Marchesi Antinori
 • Vùng: Napa Valley
 • Quốc gia: Mỹ
1,760,000

NONENONE
Giống Nho: Merlot

 • Nhà sản xuất: Belle Glos Wines
 • Giống nho: Pinot noir
 • Quốc gia: Mỹ
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

WS91
Giống Nho: Pinot Noir

 • Nhà sản xuất: Belle Glos Wines
 • Giống nho: Pinot noir
 • Quốc gia: Mỹ
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

WS91
Giống Nho: Pinot Noir