Showing 1–12 of 141 results

Rượu vang Grandcru

Những chai rượu vang tại Grandcru.vn sẽ làm quý khách hàng hài lòng

Reserva De Familia Chardonnay 2017

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Santa Carolina
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Chardonnay
 • Niên vụ: 2017
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Casablanca Valley
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Chardonnay

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Cantenac Brown
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2014
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux, Margaux
Giá: Liên hệ

WE94
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Chateau Cote de Baleau 2011

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Cote de Baleau
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux, Saint-Emilion
 • Niên vụ: 2011
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho:  Merlot, Cabernet Sauvignon

Chateau Corbin 2015 | Grand Cru Classe

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Canon La Gaffeliere, Chateau Corbin
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux, Saint-Emilion
 • Niên vụ: 2015
Giá: Liên hệ

WE94/100
Giống Nho:  Merlot, Cabernet Sauvignon

Chateau Corbin 2014 | Grand Cru Classe

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Canon La Gaffeliere, Chateau Corbin
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux, Saint-Emilion
 • Niên vụ: 2014
Giá: Liên hệ

WS90/100
Giống Nho:  Merlot, Cabernet Sauvignon

Chateau Canon-la-Gaffelière 2015

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Canon La Gaffeliere
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux, Saint-Emilion
 • Niên vụ: 2015
Giá: Liên hệ

RP97/100
Giống Nho:  Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Chateau Canon-la-Gaffelière 2014

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Canon La Gaffeliere
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux, Saint-Emilion
Giá: Liên hệ

WS95/100
Giống Nho:  Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Champagne Rare Brut Milésimé 2002

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Champagne Charles Heidsieck
 • Loại Vang: Champagne
 • Giống nho: Chardonnay, Pinot meunier, Pinot noir
 • Độ cồn: 12.0%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Champagne
Giá: Liên hệ

WS97/100
Giống Nho: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot meunier

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Champagne Charles Heidsieck
 • Loại Vang: Champagne
 • Giống nho: Chardonnay, Pinot noir
 • Độ cồn: 12.0%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Champagne
Giá: Liên hệ

WS95/100
Giống Nho: Chardonnay, Pinot Noir

Champagne Charles Heidsieck Brut Réserve

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Champagne Charles Heidsieck
 • Loại Vang: Champagne
 • Giống nho: Chardonnay, Pinot meunier, Pinot noir
 • Độ cồn: 12.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Champagne
Giá: Liên hệ

TP95/100
Giống Nho: Chardonnay, Pinot Noir,

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Champagne Charles Heidsieck
 • Loại Vang: Champagne
 • Giống nho: Chardonnay, Pinot noir
 • Độ cồn: 12.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Champagne
Giá: Liên hệ

WE93/100
Giống Nho: Chardonnay, Pinot Noir

Champagne Charles Heidsieck Blanc De Blancs

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Champagne Charles Heidsieck
 • Loại Vang: Champagne
 • Giống nho: Chardonnay
 • Độ cồn: 12.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Champagne
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier