Maipo Valley

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Nhà sản xuất: Haras de Pirque
 • Quốc gia: Chilê
 • Vùng: Maipo Valley
 • Loại Vang: White
420,000

TA90
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Haras de Pirque
 • Quốc gia: Chilê
 • Vùng: Maipo Valley
 • Loại Vang: White
Giá: Liên hệ

JS90
Giống Nho: Sauvignon Blanc

 • Nhà sản xuất: Haras de Pirque
 • Quốc gia: Chilê
 • Vùng: Maipo Valley
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

JS90
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Haras de Pirque
 • Quốc gia: Chilê
 • Vùng: Maipo Valley
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

WS93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Haras de Pirque
 • Quốc gia: Chilê
 • Vùng: Maipo Valley
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

JS92
Giống Nho: Cabernet Sauvignon

Hotline