Casablanca Valley

Hiển thị kết quả duy nhất

  • Nhà sản xuất: Haras de Pirque
  • Quốc gia: Chilê
  • Vùng: Maipo Valley
  • Loại Vang: White
420,000

TA90
Giống Nho: Chardonnay

Hotline