Showing 1–12 of 22 results

Reserva De Familia Chardonnay 2017

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Santa Carolina
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Chardonnay
 • Niên vụ: 2017
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Casablanca Valley
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Chardonnay

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Vina Errazuriz
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Carmenere, Syrah
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Aconcagua Valley
 • Niên vụ: 2016
Giá: Liên hệ

JS97
Giống Nho: 93% Carmenere, 7% Syrah

Tabali Reserva Especial Syrah Merlot C.Sauvignon

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Tabali
 • Niên vụ: 2012
 • Độ cồn: 14.0%
 • Vùng: Limari Valley
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah
 • Điểm: None
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Blend

Gran Reserva Chardonnay 2016

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Santa Carolina
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Chardonnay
 • Niên vụ: 2016
 • Độ cồn: 14.5%
 • Vùng: Casablanca Valley
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Chardonnay

Santa Carolina Reserva Chardonnay

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Santa Carolina
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Chardonnay
 • Niên vụ: 2016, 2017
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: Up to VND 500,000
 • Vùng: Rapel Valley
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: 100% Chardonnay

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Vina Errazuriz
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Merlot
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Aconcagua Valley
 • Niên vụ: 2017
Giá: Liên hệ

......
Giống Nho: Merlot

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Vina Errazuriz
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Syrah
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Aconcagua Valley
 • Niên vụ: 2015
Giá: Liên hệ

......
Giống Nho: Syrah

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Vina Errazuriz
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Aconcagua Valley
 • Niên vụ: 2018
Giá: Liên hệ

......
Giống Nho: Cabernet Sauvignon

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Vina Errazuriz
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Chardonnay
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Aconcagua Valley
 • Niên vụ: 2018
Giá: Liên hệ

......
Giống Nho: Chardonnay

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Vina Errazuriz
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Sauvignon Blanc
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Aconcagua Valley
 • Niên vụ: 2018
Giá: Liên hệ

......
Giống Nho: Sauvignon Blanc

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Vina Errazuriz
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Pinot noir
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: Up to VND 500,000
 • Vùng: Aconcagua Valley
 • Niên vụ: 2018
Giá: Liên hệ

......
Giống Nho: Pinot Noir

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Vina Errazuriz
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Merlot
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: Up to VND 500,000
 • Vùng: Aconcagua Valley
 • Niên vụ: 2018
Giá: Liên hệ

......
Giống Nho: Merlot