Rượu vang Chile

Showing 1–12 of 24 results

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Vina Errazuriz
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Carmenere, Syrah
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Aconcagua Valley
 • Niên vụ: 2016
Giá: Liên hệ

JS97
Giống Nho: 93% Carmenere, 7% Syrah

Santa Carolina Reserva Chardonnay

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Santa Carolina
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Chardonnay
 • Niên vụ: 2016, 2017
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: Up to VND 500,000
 • Vùng: Rapel Valley
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: 100% Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Haras de Pirque
 • Quốc gia: Chilê
 • Vùng: Maipo Valley
 • Loại Vang: White
420,000

TA90
Giống Nho: Chardonnay

 • Nhà sản xuất: Haras de Pirque
 • Quốc gia: Chilê
 • Vùng: Maipo Valley
 • Loại Vang: White
Giá: Liên hệ

JS90
Giống Nho: Sauvignon Blanc

 • Nhà sản xuất: Haras de Pirque
 • Quốc gia: Chilê
 • Vùng: Maipo Valley
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

JS90
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Haras de Pirque
 • Quốc gia: Chilê
 • Vùng: Maipo Valley
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

WS93
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Haras de Pirque
 • Quốc gia: Chilê
 • Vùng: Maipo Valley
 • Loại Vang: Red
Giá: Liên hệ

JS92
Giống Nho: Cabernet Sauvignon

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Vina Errazuriz
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Merlot
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Aconcagua Valley
 • Niên vụ: 2017
Giá: Liên hệ

......
Giống Nho: Merlot

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Vina Errazuriz
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Syrah
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Aconcagua Valley
 • Niên vụ: 2015
Giá: Liên hệ

......
Giống Nho: Syrah

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Vina Errazuriz
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Aconcagua Valley
 • Niên vụ: 2018
Giá: Liên hệ

......
Giống Nho: Cabernet Sauvignon

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Vina Errazuriz
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Chardonnay
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Aconcagua Valley
 • Niên vụ: 2018
Giá: Liên hệ

......
Giống Nho: Chardonnay

 • Quốc gia: Chilê
 • Nhà sản xuất: Vina Errazuriz
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Sauvignon Blanc
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Aconcagua Valley
 • Niên vụ: 2018
Giá: Liên hệ

......
Giống Nho: Sauvignon Blanc

Hotline