Hiển thị kết quả duy nhất

 • Quốc gia: Úc
 • Nhà sản xuất: Two Hands wines
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Shiraz
 • Niên vụ: 2016
 • Độ cồn: 14.2%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: McLaren Vale
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Shiraz

 • Quốc gia: Úc
 • Nhà sản xuất: Two Hands wines
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Shiraz
 • Niên vụ: 2016
 • Độ cồn: 14.2%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: McLaren Vale
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Shiraz

 • Quốc gia: Úc
 • Nhà sản xuất: Two Hands wines
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon
 • Niên vụ: 2016
 • Độ cồn: 13.8%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: McLaren Vale
Giá: Liên hệ

RP90
Giống Nho: Cabernet Sauvignon

 • Quốc gia: Úc
 • Nhà sản xuất: Shingleback Wine
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Shiraz
 • Niên vụ: 2016
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: Up to VND 500,000
 • Vùng: McLaren Vale
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Shiraz

 • Quốc gia: Úc
 • Nhà sản xuất: Shingleback Wine
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Chardonnay
 • Niên vụ: 2016
 • Độ cồn: 12.5%
 • Khoảng giá: Up to VND 500,000
 • Vùng: McLaren Vale
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Chardonnay