Hiển thị kết quả duy nhất

Salentein Barrel Selection Chardonnay, Mendoza

 • Độ cồn: 13.0%
 • Giống nho: Chardonnay
 • Loại Vang: White
 • Nhà sản xuất: Salentein
 • Quốc gia: Argentina
 • Niên vụ: 2016
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Mendoza
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Chardonnay

Portillo Sauvignon Blanc, Mendoza

 • Quốc gia: Argentina
 • Nhà sản xuất: Salentein
 • Loại Vang: White
 • Vùng: Mendoza
 • Khoảng giá: Up to VND 500,000
 • Giống nho: Sauvignon Blanc
 • Độ cồn: 12.5%
 • Niên vụ: 2016, 2018
Giá: Liên hệ

AWA92/100
Giống Nho: Sauvignon Blanc

Uno Cabernet Sauvignon Mendoza

 • Quốc gia: Argentina
 • Nhà sản xuất: Antigal
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Niên vụ: 2013
 • Độ cồn: 13.9%
 • Vùng: Mendoza
Giá: Liên hệ

JS90
Giống Nho: Cabernet Sauvignon

Uno Malbec Mendoza

 • Quốc gia: Argentina
 • Nhà sản xuất: Antigal
 • Loại Vang: Red
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Giống nho: Malbec
 • Độ cồn: 13.9%
 • Niên vụ: 2013
 • Vùng: Mendoza
Giá: Liên hệ

WS90
Giống Nho: Malbec