Rượu vang Argentina

Hiển thị kết quả duy nhất

Salentein Barrel Selection Chardonnay

 • Độ cồn: 13.0%
 • Giống nho: Chardonnay
 • Loại Vang: White
 • Nhà sản xuất: Salentein
 • Quốc gia: Argentina
 • Niên vụ: 2016
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Mendoza
610,000

NONENONE
Giống Nho: Chardonnay

Portillo Sauvignon Blanc, Mendoza

 • Quốc gia: Argentina
 • Nhà sản xuất: Salentein
 • Loại Vang: White
 • Vùng: Mendoza
 • Khoảng giá: Up to VND 500,000
 • Giống nho: Sauvignon Blanc
 • Độ cồn: 12.5%
 • Niên vụ: 2016, 2018
360,000

AWA92/100
Giống Nho: Sauvignon Blanc

 • Độ cồn: 14.5%
 • Giống nho: Malbec
 • Loại Vang: Red
 • Nhà sản xuất: Salentein
 • Quốc gia: Argentina
 • Niên vụ: 2014, 2018
 • Vùng: Mendoza
1,940,000

TA93
Giống Nho: Malbec

 • Độ cồn: 13.5%
 • Giống nho: Malbec
 • Loại Vang: Red
 • Nhà sản xuất: Salentein
 • Quốc gia: Argentina
 • Niên vụ: 2016
 • Vùng: Mendoza
1,200,000

TA92
Giống Nho: Malbec

 • Độ cồn: 14.0%
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon
 • Loại Vang: Red
 • Nhà sản xuất: Salentein
 • Quốc gia: Argentina
 • Niên vụ: 2015
 • Vùng: Mendoza
610,000

NONENONE
Giống Nho: Cabernet Sauvignon

 • Độ cồn: 13.5%
 • Giống nho: Malbec
 • Loại Vang: Red
 • Nhà sản xuất: Salentein
 • Quốc gia: Argentina
 • Niên vụ: 2019, 2020
 • Vùng: Mendoza
610,000

NONENONE
Giống Nho: Malbec

 • Độ cồn: 13.5%
 • Giống nho: Malbec
 • Loại Vang: Red
 • Nhà sản xuất: Salentein
 • Quốc gia: Argentina
 • Niên vụ: 2020, 2021
 • Vùng: Mendoza
360,000

NONENONE
Giống Nho: Malbec

 • Độ cồn: 12.5%
 • Giống nho: Sauvignon Blanc
 • Loại Vang: White
 • Nhà sản xuất: Salentein
 • Quốc gia: Argentina
 • Niên vụ: 2016
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Mendoza
610,000

NONENONE
Giống Nho: Sauvignon Blanc

Hotline