Showing 25–27 of 27 results

 • Nhà sản xuất: Riedel Wine Glass Company
 • Quốc gia: Áo
2,750,000

 • Xuất xứ: Áo
 • Dung tích: 1210ml
 • Chiều cao: 365mm
 • Quy cách: 1 chiếc/hộp

 • Nhà sản xuất: Riedel Wine Glass Company
 • Quốc gia: Áo
6,150,000

 • Xuất xứ: Áo
 • Dung tích: 1766ml
 • Chiều cao: 600mm
 • Quy cách: 1 chiếc/hộp

 • Nhà sản xuất: Riedel Wine Glass Company
 • Quốc gia: Áo
47,200,000

 • Xuất xứ: Áo
 • Dung tích: 3000ml
 • Chiều cao: 680mm
 • Quy cách: 1 chiếc/hộp