Showing 1–12 of 27 results

 • Nhà sản xuất: Riedel Wine Glass Company
 • Quốc gia: Áo
1,650,000

 • Xuất xứ: Áo
 • Dung tích: 1230ml
 • Chiều cao: 255mm
 • Quy cách: 1 chiếc/hộp

 • Nhà sản xuất: Riedel Wine Glass Company
 • Quốc gia: Áo
Giá: Liên hệ

 • Xuất xứ: Áo
 • Dung tích: 900ml
 • Chiều cao: 130mm
 • Quy cách: 1 chiếc/hộp

 • Nhà sản xuất: Riedel Wine Glass Company
 • Quốc gia: Áo
680,000

 • Xuất xứ: Áo
 • Dung tích: 970ml
 • Chiều cao: 240mm
 • Quy cách: 1 chiếc/hộp

 • Nhà sản xuất: Riedel Wine Glass Company
 • Quốc gia: Áo
1,000,000

 • Xuất xứ: Áo
 • Dung tích: 1050ml
 • Chiều cao: 230mm
 • Quy cách: 1 chiếc/hộp

 • Nhà sản xuất: Riedel Wine Glass Company
 • Quốc gia: Áo
1,800,000

 • Xuất xứ: Áo
 • Dung tích: 1410ml
 • Chiều cao: 365mm
 • Quy cách: 1 chiếc/hộp

 • Nhà sản xuất: Riedel Wine Glass Company
 • Quốc gia: Áo
2,750,000

 • Xuất xứ: Áo
 • Dung tích: 1410ml
 • Chiều cao: 365mm
 • Quy cách: 1 chiếc/hộp

 • Nhà sản xuất: Riedel Wine Glass Company
 • Quốc gia: Áo
2,750,000

 • Xuất xứ: Áo
 • Dung tích: 1410ml
 • Chiều cao: 365mm
 • Quy cách: 1 chiếc/hộp

 • Nhà sản xuất: Riedel Wine Glass Company
 • Quốc gia: Áo
Giá: Liên hệ

 • Xuất xứ: Áo
 • Dung tích: 1400ml
 • Chiều cao: 265mm
 • Quy cách: 1 chiếc/hộp

 • Nhà sản xuất: Riedel Wine Glass Company
 • Quốc gia: Áo
3,500,000

 • Xuất xứ: Áo
 • Dung tích: 670ml
 • Chiều cao: 265mm
 • Quy cách: 1 chiếc/hộp

 • Nhà sản xuất: Riedel Wine Glass Company
 • Quốc gia: Áo
6,150,000

 • Xuất xứ: Áo
 • Dung tích: 1500ml
 • Chiều cao: 350mm
 • Quy cách: 1 chiếc/hộp

 • Nhà sản xuất: Riedel Wine Glass Company
 • Quốc gia: Áo
6,860,000

 • Xuất xứ: Áo
 • Dung tích: 2500ml
 • Chiều cao: 370mm
 • Quy cách: 1 chiếc/hộp

 • Nhà sản xuất: Riedel Wine Glass Company
 • Quốc gia: Áo
13,000,000

 • Xuất xứ: Áo
 • Dung tích: 2500ml
 • Chiều cao: 370mm
 • Quy cách: 1 chiếc/hộp