Hiển thị kết quả duy nhất

 • Quốc gia: Nam Phi
 • Nhà sản xuất: Anthonij Rupert
 • Loại Vang: Red
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Giống nho: Syrah
 • Niên vụ: 2012, 2013
 • Vùng: Western Cape
Giá: Liên hệ

Platter's4.5 
Loại nho: Syrah

 • Quốc gia: Nam Phi
 • Nhà sản xuất: Anthonij Rupert
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Merlot
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Độ cồn: 13.5%
 • Niên vụ: 2006, 2011
 • Vùng: Western Cape
Giá: Liên hệ

WS91
Giống Nho: Merlot

 • Quốc gia: Nam Phi
 • Nhà sản xuất: Anthonij Rupert
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon
 • Niên vụ: 2009
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Độ cồn: 14.0%
 • Vùng: Western Cape
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống nho: Cabernet Sauvignon

 • Quốc gia: Nam Phi
 • Nhà sản xuất: Anthonij Rupert
 • Loại Vang: Red
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Giống nho: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 14.5%
 • Niên vụ: 2008, 2010
 • Vùng: Western Cape
Giá: Liên hệ

JS93
Giống Nho: Blend