Showing 1–12 of 24 results

La Vite Lucente 2016

 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Luce Della Vite
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Merlot, Sangiovese
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Tuscany
 • Niên vụ: 2016
Giá: Liên hệ

JS92
Giống Nho:  Sangiovese, Merlot

Ciù Ciù Tebaldo, Puglia IGT (Ciu Ciu)

 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Ciù Ciù
 • Loại Vang: White
 • Giống nho: Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Tuscany
 • Niên vụ: 2017
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc

Antinori Solaia 2010

 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Marchesi Antinori
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sangiovese
 • Niên vụ: 2010
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Tuscany
Giá: Liên hệ

JS98/100
Giống Nho: Blend

Antinori Tignanello, IGT Toscana 2015

 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Tignanello
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2015
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Tuscany
Giá: Liên hệ

JS98/100
Giống Nho: Blend

Orma, IGT Toscana Rosso 2015

 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Orma
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2015
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Tuscany
Giá: Liên hệ

JS98/100
Giống Nho: Blend

Oreno 2015

 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Tenuta Sette Ponti
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot
 • Niên vụ: 2015
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Tuscany
Giá: Liên hệ

JS98/100
Giống Nho: Blend

Ornellaia 2009

 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Ornellaia
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot
 • Niên vụ: 2009
 • Độ cồn: 15.0%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Tuscany
Giá: Liên hệ

RP97/100
Giống Nho: Blend

Ornellaia 2006

 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Ornellaia
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot
 • Niên vụ: 2006
 • Độ cồn: 15.0%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Tuscany
Giá: Liên hệ

RP97/100
Giống Nho: Blend

Ornellaia 2011

 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Ornellaia
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot
 • Niên vụ: 2011
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Tuscany
Giá: Liên hệ

 JS96/100
Giống Nho: Blend

Masseto 2015

 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Masseto
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Merlot
 • Niên vụ: 2015
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Tuscany
Giá: Liên hệ

RP100/100
Giống Nho: Merlot

Masseto 2011

 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Masseto
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Merlot
 • Niên vụ: 2011
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Tuscany
Giá: Liên hệ

JS100/100
Giống Nho: Merlot

Masseto 2010

 • Quốc gia: Ý
 • Nhà sản xuất: Masseto
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Merlot
 • Niên vụ: 2010
 • Độ cồn: 14.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Tuscany
Giá: Liên hệ

JS98/100
Giống Nho: Merlot