Côtes du Rhône

Showing 1–12 of 22 results

 • Nhà sản xuất: Chateau Miraval, Famille Perrin
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Provence
 • Loại Vang: Rose
970,000

WS89
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Chateau Miraval, Famille Perrin
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Provence
 • Loại Vang: Rose
680,000

WS87
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Famille Perrin
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Côtes Du Rhône, Rhone Valley
 • Loại Vang: White
420,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Famille Perrin
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Côtes Du Rhône, Rhone Valley
 • Loại Vang: White
660,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Famille Perrin
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Côtes Du Rhône, Rhone Valley
 • Loại Vang: White
760,000

WS89
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Famille Perrin
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Côtes Du Rhône, Rhone Valley
 • Loại Vang: White
1,760,000

WS92
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Famille Perrin
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Côtes Du Rhône, Rhone Valley
 • Loại Vang: Rose
420,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Famille Perrin
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Côtes Du Rhône, Rhone Valley
 • Loại Vang: Rose
660,000

JD88
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Famille Perrin
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Côtes Du Rhône, Rhone Valley
 • Loại Vang: Rose
760,000

JD88
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Famille Perrin
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Côtes Du Rhône, Rhone Valley
 • Loại Vang: Red
420,000

NONENONE
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Famille Perrin
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Côtes Du Rhône, Rhone Valley
 • Loại Vang: Red
660,000

WE89
Giống Nho: Blend

 • Nhà sản xuất: Famille Perrin
 • Quốc gia: Pháp
 • Vùng: Côtes Du Rhône, Rhone Valley
 • Loại Vang: Red
760,000

WRO91
Giống Nho: Blend

Hotline