Showing 1–12 of 35 results

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Cantenac Brown
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2014
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux, Margaux
Giá: Liên hệ

WE94
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Chateau Cote de Baleau 2011

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Cote de Baleau
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux, Saint-Emilion
 • Niên vụ: 2011
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho:  Merlot, Cabernet Sauvignon

Chateau Corbin 2015 | Grand Cru Classe

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Canon La Gaffeliere, Chateau Corbin
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux, Saint-Emilion
 • Niên vụ: 2015
Giá: Liên hệ

WE94/100
Giống Nho:  Merlot, Cabernet Sauvignon

Chateau Corbin 2014 | Grand Cru Classe

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Canon La Gaffeliere, Chateau Corbin
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux, Saint-Emilion
 • Niên vụ: 2014
Giá: Liên hệ

WS90/100
Giống Nho:  Merlot, Cabernet Sauvignon

Chateau Canon-la-Gaffelière 2015

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Canon La Gaffeliere
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux, Saint-Emilion
 • Niên vụ: 2015
Giá: Liên hệ

RP97/100
Giống Nho:  Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Chateau Canon-la-Gaffelière 2014

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Canon La Gaffeliere
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux, Saint-Emilion
Giá: Liên hệ

WS95/100
Giống Nho:  Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Dauzac
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2014
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux, Margaux
Giá: Liên hệ

SCORE90/100
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Clos Rene, Pomerol 2015

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Clos Rene
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Độ cồn: 13.0%
 • Niên vụ: 2015
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux
Giá: Liên hệ

JS94
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Brane Cantenac
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2009, 2010
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND 3,000,000 and above
 • Vùng: Bordeaux, Margaux
Giá: Liên hệ

JS93
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Dauzac
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2013
 • Độ cồn: 13.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux, Margaux
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Chateau Dauzac
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
 • Niên vụ: 2009
 • Độ cồn: 14.0%
 • Khoảng giá: VND 1,000,000 - 3,000,000
 • Vùng: Bordeaux, Margaux
Giá: Liên hệ

G&G91/10
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Legende Saint- Émilion 2016

 • Quốc gia: Pháp
 • Nhà sản xuất: Domaines Barons de Rothschild
 • Loại Vang: Red
 • Giống nho: Cabernet Franc, Merlot
 • Niên vụ: 2016
 • Độ cồn: 13.5%
 • Khoảng giá: VND *500,000 - VND 1,000,000
 • Vùng: Bordeaux
Giá: Liên hệ

NONENONE
Giống Nho: Merlot, Cabernet Franc